FUH DEKOCHEM P-POŻ

FUH DEKOCHEM P-POŻ powstał w październiku 2008 roku, pomimo to nasza kadra posiada ponad piętnasto letnie doświadczenie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto posiadamy akredytację Urzędu Dozoru Technicznego na przygotowanie zbiorników ciśnieniowych do badań.

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę na świadczone przez nas usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej

W ramach świadczenia swoich usług zapewniamy:

 •  Wykonanie przeglądu “0” pozwalającego na określenie stanu technicznego sprzętu oraz jego inwentaryzację (wyniki wraz z uwagami i propozycjami zestawione w protokole).
 •  Wykonywanie pomiarów wodnej instalacji hydrantowej (wewnętrznej i zewnętrznej.) zgodnie
  z obowiązującymi przepisami
 •  Naprawę hydrantów i sieci hydrantowej oraz uzupełnienie wyposażenia hydrantów wew. w razie potrzeby,
 •  Wykonanie próby ciśnieniowej węży hydrantowych wg obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie,
 •  Uzupełnienie lub wymianę znaków informacyjnych,
 •  Wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie,
 •  Prowadzenie okresowej kontroli, konserwacji i napraw podręcznego sprzętu p.poż.
 •  Przejęcie od Zleceniodawcy obowiązku pilnowania terminów przeglądów sprzętu p-poż wynikających
  z przepisów prawa w tym zakresie,
 •  Powiadamianie telefoniczne lub pisemne Zleceniodawcy o konieczności udostępnienia sprzętu do przeglądu na co najmniej 7 dni przed terminem przeglądu,
 •  Przekazanie Zleceniodawcy zastępczego sprzętu p.poż. na czas wykonywania przez DEKOCHEM remontów sprzętu Zleceniodawcy,
 •  Wymianę sprzętu użytego do akcji (gaśnice, agregaty, węże pożarnicze),
 •  Doradztwo w zakresie poprawy warunków zabezpieczenia p.poż.
 •  Pomoc przy przeprowadzaniu próbnej ewakuacji zakładu
 •  Kontrole poprawności i ilości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego
 •  Doradztwo techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 •  Opracowywanie profesjonalnych Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, oceny zagrożenia wybuchem, planów ratowniczych i ewakuacyjnych,
 •  Współpraca i koordynowanie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej pomiędzy klientem,
  a odpowiednią terytorialnie Komendą Powiatową PSP i Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą PSP.
 •  Szkolenia BHP i PPOŻ – teoretyczne i praktyczne wraz z wystawieniem zaświadczenia potwierdzającym  uczestnictwo w szkoleniu.
 •  autoryzację producentów podręcznego sprzętu p-poż,
 •  pozwolenie Urzędu Dozoru Technicznego na napełnianie zbiorników przenośnych gazami sprężonymi jak
  i skroplonymi,
 •  certyfikat na montaż, przegląd i konserwacje hydrantów wewnętrznych
 •  zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z zakresu kontroli pożarniczych węży tłocznych
 •  ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakresie wynikającym z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpień 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
https://thebodylab.pl/studio-treningowe-redlowo/
https://www.formazdrowia.pl/oferta/
https://thebodylab.pl/gym-fitness-club-personal-trainer-diet-training-personal-plan-gdynia/
https://thebodylab.pl/forma-na-lata-the-body-lab-gym-club-gdynia/
https://www.formazdrowia.pl/mikrodermabrazja-diamentowa/
https://www.formazdrowia.pl/laser-shape/
https://www.formazdrowia.pl/hifu/
https://www.formazdrowia.pl/mikropigmentacja/
https://www.formazdrowia.pl/stabilizacja-spiralna/
https://www.formazdrowia.pl/kinesiology-taping/
https://www.formazdrowia.pl/bioptron/
https://www.formazdrowia.pl/masaz-pneumatyczny/
https://chudnezanka.pl/
https://chudnezanka.pl/studio-ems-szamotuly/