Vademecum

Rozwój mowy dziecka od narodzin do 7 roku życia dzielimy na cztery okresy: okres melodii, okres wyrazu, okres zdania i okres swoistej mowy dziecięcej.

Okres melodii od urodzenia do 1 roku życia
Początkowo dziecko komunikuje się z otoczeniem wyłącznie za pomocą krzyku. Około 2-3 miesiąca pojawia się głużenie. Głużenie jest odruchem bezwarunkowym. Powstają dźwięki zbliżone do samogłosek i spółgłosek. Głużenie występuje u wszystkich dzieci, także głuchych i niedosłyszących. U dzieci głuchych głużenie zanika i nie przechodzi w kolejny etap, czyli gaworzenie.

6 miesięcy
Głużenie przechodzi w gaworzenie, które jest odruchem warunkowym, czyli zależnym od woli dziecka. Dziecko wymawia prawie wszystkie samogłoski, niektóre spółgłoski. Nie gaworzą dzieci niesłyszące.

7-9 miesięcy

Dziecko powtarza sylaby. Rozróżnia kiedy mówisz do niego przyjaźnie, a kiedy się złościsz

12 miesięcy
Dziecko kojarzy osoby ze określającymi je słowami („mama”, „babcia/baba”, „tata”). Rozmawiaj często z dzieckiem. Mów prostym językiem, używaj łatwych do powtórzenia wyrazów dźwiękonaśladowczych (kura „ko-ko”, pies „hau-hau”, krowa „muu-muu”). Czytaj książeczki i opowiadaj, co widać na obrazkach. Śpiewaj, nawet jeśli twierdzisz, że nie jesteś w tym dobry 😉

Okres wyrazu od 1 do 2 roku życia
Dziecko na tym etapie rozumie znacznie więcej niż jest samo w stanie powiedzieć.

18-24 miesiące
Dziecko zaczyna mówić prostymi zdaniami. Z czasem używa coraz większej liczby słów.Okres zdania od 2 do 3 roku życia – Rozkwit mowy
Początkowo dziecko buduje proste zdania dwu i trzy wyrazowe, później dłuższe – cztero-, pięciowyrazowe. Początkowo są to tylko zdania twierdzące, później pytające i rozkazujące. Dziecko nie umie wypowiedzieć wszystkich głosek, w związku z czym głoski dla niego trudne zastępuje głoskami łatwiejszymi.

3-latek powinien wymawiać:

 • wszystkie samogłoski,
 • spółgłoski: m, n, b, p, f, w, k, g, ch, l, j, ł, t, d, n, ś, ź, ć, dź, ń,
 • zaczynają się pojawiać: s, z, c, dz,
 • czasami nosowe samogłoski: ą, ę.

Okres swoistej mowy dziecka od 3 do 7 roku życia

4-latek:

 • Zadaje mnóstwo pytań.
 • Utrwalają się głoski s, z,c, dz i dziecko nie powinno zamieniać ich już na miękkie odpowiedniki ś, ź, ć, dź.
 • Głoski sz, ż, cz, dż dziecko ma jeszcze prawo wymawiać jak s, z, c, dz.
 • Pojawia się głoska r, ale jej brak nie jest powodem do niepokoju.

5-latek:

 • Powinien już wymawiać sz, ż, cz, dż oraz r.
 • Jego mowa jest zrozumiała dla otoczenia, a wypowiedzi zbudowane wielozdaniowo.
 • Chętnie poprawia innych i samego siebie.

6-latek:

 • Prawidłowo wymawia wszystkie głoski, także te najtrudniejsze, czyli sz, ż, cz, dż oraz r. Umie określić kierunek i położenie przedmiotu (do przodu, do tyłu, pomiędzy, obok, za, pod, wewnątrz itp.).
 • Umie wyklaskiwać sylaby w wyrazie.
 • Sam odnajduje wyrazy zaczynające się na określoną głoskę (np. powiedz, co zaczyna się na głoskę b).
https://thebodylab.pl/studio-treningowe-redlowo/
https://www.formazdrowia.pl/oferta/
https://thebodylab.pl/gym-fitness-club-personal-trainer-diet-training-personal-plan-gdynia/
https://thebodylab.pl/forma-na-lata-the-body-lab-gym-club-gdynia/
https://www.formazdrowia.pl/mikrodermabrazja-diamentowa/
https://www.formazdrowia.pl/laser-shape/
https://www.formazdrowia.pl/hifu/
https://www.formazdrowia.pl/mikropigmentacja/
https://www.formazdrowia.pl/stabilizacja-spiralna/
https://www.formazdrowia.pl/kinesiology-taping/
https://www.formazdrowia.pl/bioptron/
https://www.formazdrowia.pl/masaz-pneumatyczny/
https://chudnezanka.pl/
https://chudnezanka.pl/studio-ems-szamotuly/